شرکت مهندسی طرح و کاوش (سهامی خاص)
تلفن: 02122035008

توانمندی های شرکت

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

رتبه یک شهرسازی

رتبه دو معماری

رتبه سه ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده

رتبه سه طراحی شهریمشارکت با شرکت های مهندسی مشاور در اتریش و آلمان و دارای شعبه در کشور عراق
دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱
مدیریت طراحی کلیه پرنسیپ های شهرسازی
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو ۲۷ ساله جامعه بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC)
عضو انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
عضو اتاق بازرگانی
عضو سازمان نظام مهندسی تهران و دارای پروانه اشتغال پایه یک نظام مهندسی