شرکت مهندسی طرح و کاوش (سهامی خاص)
تلفن: 02122035008
50000

امکان سنجی زمین ۵ هکتاری یزد

تهیه طرح امکانسنجی و مطالعات و طراحی معماری محدوده زمین ۵٠ هزار متر مربعی شهر یزد از سوی سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء در آذرماه ١٣٩٢به این شرکت واگذار گردید.

salamat

مکانیابی و امکانسنجی شهر سلامت یزد

تهیه طرح مکانیابی و امکانسنجی دهکده گردشگری بین المللی سلامت یزد به سفارش سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء در آذرماه ۱۳۹۲ به این شرکت واگذار گردید.

aramane

ساماندهی گورستان ارامنه

پروژه ساماندهی ارامنه از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اسفندماه ۱۳۸۸ به این شرکت واگذار گردید.

hamedan-main

بلند مرتبه سازی همدان

پروژه تهیه طرح مکانیابی و ضوایط احداث ساختمان‌های بلند درهمدان از سوی شهرداری همدان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.